Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 177378
Khoa Khảm Trai - Nghề kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai

I.Lãnh đạo khoaÔng: Đinh Ngọc Quyền

Chức vụ : Trưởng khoa

Bà: Lê Thị Ngọc

Chức vụ : Phó khoa

 

II. Chức năng nhiệm vụ

a)     Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;


b)    Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

c)    Thực hiện  các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

d)    Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

e)    Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

f)     Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

Tổ chức bộ máy: gồm 07 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Đinh Ngọc Quyền

Trưởng khoa

Kỹ Sư

0912.152.089

2

Lê Thị Ngọc

Phó khoa

Cử Nhân

0916.258.669

3

Nguyễn Thị Hoàn
Giảng viên
Cử Nhân
0943.311.231

4

Chu Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Cử Nhân

0918.272.569

5

Nguyễn Thị Hiền Lương

Giảng viên

Cử Nhân

0983.265.864

6

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

Cử Nhân

0918.580.898


 

Địa chỉ:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN – Phường Thanh Tuyền – Thành Phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam