Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 2
Visited : 177370
Khoa Kỹ thuật điêu khắc gỗ

I.Lãnh đạo khoaÔng : Võ Quang Lợi

Chức vụ : Trưởng khoa

 

Ông : Lê Văn Tráng

Chức vụ : Phó khoa

 

 

II. Chức năng nhiệm vụ

a)     Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

b)    Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

c)    Thực hiện  các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

d)    Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

e)    Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

f)     Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

Tổ chức bộ máy: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Võ Quang Lợi

Trưởng khoa

Cử Nhân

0913.927.262

2

Lê Văn Tráng

Phó khoa

Cử Nhân

0967.620.959

3

Bùi Thị Hảo

Giảng viên

Cử Nhân

0913.039.262

4

Đinh Thị Hiền

Giảng viên

Cử Nhân

0168.205.2156

5

Chu Hồng Sơn

Giảng viên
Cử Nhân
0918.328.038

6

Nguyễn Văn Mạnh

Giảng viên
Cử Nhân
0988.909.617

7

Phan Viết Trị

Giảng viên
Cử Nhân
0916.389.386

8

Nguyễn Ngọc Vinh
Giảng viên
Cử nhân

9

Lê Văn Quyên

Giảng viên


10

Lại Thị Hiền

Giảng viên

Cử Nhân

0948.136.825

11

Đỗ Văn Toan

Giảng viên

Cử Nhân

01248.298.092

12

Vũ Thị Bân

Giảng viên

Cử Nhân

0963.352.834

13

Kiều Trọng Ân

Giảng viên

Cử Nhân

0985.850.638

14

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên

Cử Nhân

0918.235.282

15

Phan Đức Dũng

Giảng viên

Cử Nhân

0912.285.363

16

Bùi Thế Lâm

Giảng viên

Cử Nhân

0976.442.834

17

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên

Cử Nhân

0976.763.865

28

Nguyễn Thị Thứ

Giảng viên

Cử Nhân

01253.031.975