Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 177362
Khoa Khoa Học Cơ bản

  Lãnh đạo khoa:                           

                           Ông: Đỗ Sỹ Hiến             Chức vụ: Trưởng khoa
                           Bà: Nguyễn Thị Sáu         Chức vụ: Phó khoa

 
Chức năng, nhiệm vụ:

a)     Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

b)    Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

c)    Thực hiện  các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

d)    Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

e)    Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

f)     Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

 Tổ chức bộ máy: gồm 15 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Đỗ Sỹ Hiến

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0912956575

2

Nguyễn Thị Sáu

Phó khoa

Cử Nhân

0944464179

3

Dương Thị Thập

Giảng viên

Cử nhân

0962451666

4

Đinh Thị Khánh Vân

Giảng viên

Cử nhân

0989661389

5

Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ

0947272370

6

Hồ Ánh Hòa

Giảng viên

Thạc sĩ

0972671136

7

Trần Văn Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ

0981931685

8

Trịnh Xuân Hiến

Giảng viên

Thạc sĩ

0906216626

9

Trần Thị Gấm

Giảng viên
Kỹ sư
0919370291

10

Đoàn Thúy Nga

Giảng viên
Kỹ sư
0947269787

11

Nguyễn Thị Hồng Cúc

Giảng viên
Cử nhân
01674670978

12

Bùi Ngọc Năng

Giảng viên
Kỹ sư
0989184116

13

Nguyễn Thị Băng

Giảng viên
Kỹ sư
0916262016

Hà Nguyễn Anh TuấnGiảng viên
Kỹ sư
0989888888