Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 1
Visited : 138197
Công khai kế hoạch và chất lượng đào tạo nghề Trung cấp nghề điện dân dụng

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Số:  16   /KH-CNKT&CBLS-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA 47 (2019-2022)

NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

 

Tên nghành, nghề: Điện dân dụng.

Mã ngành, nghề: 5520226.

Trình độ đào tạo:Trung cấp

Hình thức đào tạo:Chính qui (Đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun/tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì bổ sung phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Thời gian đào tạo:1,5 năm.

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Người học có năng lực thực hiện các công việc:

-  Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ, tòa nhà và khu chung cư đúng yêu cầu kỹ thuật;

-  Đọc được các bản vẽ thiết kế thông thường của nghề điện dân dụng, để lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

-  Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các mạch điện của một số thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật;

-  Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời các sự cố về điện dân dụng;

-  Lắp đặt và vận hành các hệ thống tự động điều khiển, giám sát và bảo vệ trong lĩnh vực điện dân dụng đúng chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn;

- Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

-  Vận dụng được các kiến thức về kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm đã được học trong chương trình vào thực tế công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

+ Trình bày được phương pháp đọc các bản vẽ, sơ đồ thiết kế của nghề điện dân dụng phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị và phụ tải cho một tòa nhà, khu chung cư;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt hệ thống điện và phụ tải cho một căn hộ, tòa nhà, khu chung cư;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Phân tích được sơ đồ khối, trình bày lại được quy trình vận hành hệ thống tự động điều khiển, giám sát và bảo vệ trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch điện của một số thiết bị tự động điều khiển thông dụng dùng trong dân dụng;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm đã được học trong chương trình;

   + Có trình độ ngoại ngữ và tin học cơ bản, đáp ứng với yêu cầu công tác sau khi ra trường.

- Kỹ năng: 

+ Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ, tòa nhà và khu chung cư đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế thông thường của nghề điện dân dụng, để lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

 + Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các mạch điện của một số thiết bị tự động điều khiển dùng trong dân dụng đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật;

 + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời các sự cố về điện dân dụng;

+ Lắp đặt và vận hành các hệ thống tự động điều khiển, giám sát và bảo vệ trong lĩnh vực điện dân dụng đúng chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn;

 + Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

 + Vận dụng được các kiến thức về kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm đã được học trong chương trình vào thực tế công việc.

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng được kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có cơ hội:

- Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

- Làm việc trong các công ty xây lắp điện dân dụng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 63 tín chỉ (2.000 giờ)

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.790 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 596 giờ; Thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1.349 giờ

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Duy Triều