Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 3
Visited : 145362
Phòng công tác HSSV

Lãnh đạo phòng:

 Ông: Phạm Mạnh Hùng
Chức vụ: Trưởng phòng

 Bà: Nguyễn Thị Hương

 Chức vụ: Phó phòng

 

 
Chức năng

         Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên. 

Nhiệm vụ:

1.Tiếp nhận và quản lý hồ sơ trúng tuyển của HSSV; thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV theo quy định.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về thời sự, tổ chức, thực hiện tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, cuối khoá cho HSSV.

3. Quản lý tài sản của ký túc xá và tổ chức cho HSSV ở nội trú đảm bảo nề nếp học tập, sinh hoạt theo quy định; quản lý hộ khẩu của học sinh, sinh viên; tiếp nhận và thực hiện các thủ tục di chuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho HSSV. 

4. Đề xuất các hình thức và biện pháp phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong việc quản lý HSSV nội ngoại trú.

5. Phối hợp với khoa, bộ môn Đoàn thanh niên và tổ chức chính trị tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT của học sinh, sinh viên

6. Phối hợp với các phòng, khoa đánh giá kết quả rèn luyện và cấp học bổng HSSV

7. Phối hợp giữ gia đình – nhà trường giáo dục HSSV

8. Đề xuất với hiệu trưởng khen thưởng và kỷ luật đối với HSSV

9. Soạn thảo các văn bản về công tác HSSV.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Nhân lực

         Phòng công tác sinh viên tổng số cán bộ, nhân viên:

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số ĐT

1.

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng


2.

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng


3.

Đặng Thị Hiền

Nhân viên

 

4.

Vũ Văn Quyết

Nhân viên

 

5.

Đỗ Huy Hoàng

Nhân viên

 

6.

Phạm Văn Tuấn
Nhân viên