Liên kết
Thống kê truy cập
Online : 3
Visited : 145378
Sứ mạng tầm nhìn

1. Sứ mạng

 Là Trường đào tạo chuyên sâu nghề Chế biến gỗ và một số nghề phục vụ cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cả nước; đào tạo 3 cấp trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề cung cấp nguồn nhân lực, công nhân kỹ thuật trình độ tay nghề cao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và là trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

 2. Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản phấn đấu để trở thành trường đa ngành, đa nghề trong đó ngành chế biến gỗ là mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực ba cấp trình độ cao đẳng nghê, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Đào tạo, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất. Tạo dựng thương hiệu nhà trường và có quan hệ rộng rãi đa phương, đủ sức hợp tác bình đẳng, cạnh tranh với các trường trong cả nước và hội nhập trong khu vực Asean và thế giới.

3. Mục tiêu chiến lược

 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản là trường trọng điểm Quốc gia, nhà trường quyết tâm đổi mới cơ bản và toàn diện trên mọi lĩnh vực đảm bảo cho cán bộ và giáo viên trong nhà trường một môi trường thuận lợi, có điều kiện phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và Phát triển nhà trường, tạo cho học sinh một môi trường học tập và rèn luyên thuận lợi, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Phấn đấu trở thành đứng hàng đầu của cả nước về đào tạo nghề chế biến gỗ và một số nghề phục vụ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất. Tạo dựng thương hiệu nhà trường, có quan hệ rộng rãi đa phương, đủ sức hợp tác bình đẳng, cạnh tranh với các trường trên cả nước, hội nhập trong khu vực Asean và thế giới.